मानिसलाई संक्रमित बनाउनका लागि अमेरिकाले तयार गर्यो नयाँ कोरोना भाइरस

समाचार

काठमाडौं । अमेरिकाको कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सीन प्रभावी छ वा छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनका लागि ट्रायल भईरहेको छ । तर अमेरिकाले एक नयाँ कोरोना भाइरस स्ट्रेन तयार गरेको छ ।

जसबाट जानी जानी भ्याक्सीन लगाएका स्वास्थ भ्यालेन्टियसलाई संक्रमित बनाउन सकिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *