यो कस्तो अनौठो शक्ति, जे बर मगे पनि मिल्ने ! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी ! भिडियो सहित हेर्नुहोस्

धर्मकर्म

जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्न न सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला ! भिडियो सहित हेर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *